Fijn om er voor elkaar te zijn

Als voor je kijken je bang maakt
en als achter je kijken je triest maakt,

kijk dan naast je,

daar staan wij.

WEER LICHT AAN DE HORIZON

Soms is het fijn als je elkaar kunt steunen, als lotgenoten in groepsgesprekken, Yoga of andere ontmoetingsvormen.

Wij organiseren dit als vrijwillers in de gemeente Horst aan de Maas. Als je te maken hebt met:

  • Rouw
  • Verlies
  • Ernstige ziekte

We maken eerst even kort kennis. Gewoon om af te stemmen of lotgenotengroep of yoga of iets anders past.

Meer overĀ onze groepsgesprekken, klik hier.

Meer begeleiders welkom
Mocht je graag als vrijwillig begeleider mee willen gaan doen, neem dan even contact op met ons.

Kennismaken of het past?